PRODUKT_FOTO_cafeteriaNEW

Gallery βeta

PRODUKT_FOTO_cafeteriaNEW

On-line benefitní účet Gallery Beta

Gallery Beta je moderní on-line cafeterie pro odměňování a motivaci zaměstnanců a obchodních partnerů v České republice. Jedinečný pomocník pro plánování mixu zaměstnaneckých benefitů. Systém Gallery Beta umožňuje elektronickou správu a sledování šekového konta a jeho využívání, monitoruje i přesnou strukturu využívaných produktů a služeb.

Co je Gallery βeta a co od ní můžete čekat:

  • zcela nový moderní on-line systém pro motivaci zaměstnanců a obchodních partnerů
  • špičkový, ale zároveň velmi jednoduchý a uživatelsky příjemný motivační nástroj
  • další efektivní komunikační kanál se zaměstnanci, jehož prostřednictvím lze zasílat e-maily a SMS
  • v systému lze také tvořit ankety a dotazníky
  • nabízí pestrou a širokou paletu odměn
  • zajišťuje absenci papírových dokumentů, není třeba nic tisknout
  • umí jednoduché účtování – veškeré doklady vyřídíme za klienta
  • umožňuje nastavení designu a struktury programu na přání klienta

 

Vstupte do Gallery βeta ZDE.

Od daně ze závislé činnosti je osvobozeno nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálních fondů, ze zisku po jeho zdanění nebo na vrub výdajů, které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě možnosti používání rekreačních, zdravotnických a vzdělávacích zařízení, tělovýchovných a sportovních zařízení, nebo ve formě příspěvku na kulturní a sportovní akce. Jde-li však o poskytnutí rekreace včetně zájezdů, je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za kalendářní rok. Jako plnění se posuzuje i plnění poskytnuté pro rodinné příslušníky zaměstnance od jednoho zaměstnavatele. Upravuje § 6 odst. 9d) zákona č. 586/1992 Sb. V případě darů poskytnutých v souvislosti s pracovním nebo životním výročím a za mimořádnou aktivitu (vyjmenované v § 14 vyhlášky 114/2002 Sb.) je od daně osvobozeno nepeněžní plnění do úhrnné výše 2000 Kč ročně u každého zaměstnance.

Síť provozoven naleznou uživatelé Gallery βeta až po přihlášení do systému.

Pro informaci o velikosti sítě, která každým dnem roste, nás, prosím, kontaktujte na e-mailu:gb@seky.cz. Rádi vám sdělíme aktuální informace.

Od pondělí do pátku (8.00–18.00 hodin) je vám k dispozici naše klientské oddělení.

 

Kontakty:

telefon: 241 043 111

e-mail: gb@seky.cz

Vážení klienti,

 

připravili jsme pro vás  nové grafické provedení stránek pro objednání poukázek. Ostatní parametry (přihlašovací údaje, struktura atd.) zůstávají beze změn.

Věříme, že tato změna bude pro vás přínosem.

Pro vaše dotazy je k dispozici klientské oddělení (tel. 241 043 111, klientske@seky.cz)